E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

 27.08.2018

E-maliové adresy:

obexlies@gmail.com

lieskovec.obec@gmail.com