Zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Lieskovec

 24.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce

LIESKOVEC

Obec Lieskovec  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

1. Pavol Karnaj ,   45 r.,   člen SBS,   Kresťansko-demokratické hnutie

2. Radoslav Kislan,   48 r.,   robotník,   Slovenská národná strana

3. Marta Salanciová,   56 r.,   starostka obce,   Nezávislý kandidát