Zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva

 24.09.2018

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

pre voľby do Obecného zastupiteľstva

v    LIESKOVCI

Obec   Lieskovec   uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

Poradové číslo, meno, priezvisko,2) titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany3)

1.   Tomáš Benek,   45 r.,   bezpečnostný technik,   Kresťansko-demokratické hnutie

2.   Andrea Beňová,   44 r,   učiteľka v MŠ,  Nova

3.    Iveta Bicáková  PaedDr,  52 r.,  zástupkyňa riaditeľa v ŠZŠ,  Smer-sociálna demokracia

4.   Ladislav Džatko,  36 r.,  SZČO,  Nezávislý kandidát

5.   Martin Hudák,  36 r.,  operátor výroby,  Kresťansko-demokratické hnutie

6.   Radoslav Kislan,  48 r., robotník, Slovenská národná strana

7.   Zlatica Konfederáková,  43 r., zdravotná sestra,  Slovenská národná strana

8.   Terézia Kostilníková,  40 r., účtovníčka,  Sloboda a solidarita

9.   Jozef  Kuľha, Ing.,  30 r.,  konštruktér,  Kresťansko-demokratické hnutie

10. Lucia Macková,  36 r.,  sanitačná pracovníčka,  Smer-sociálna demokracia

11. Ľubomír Popčák,  43 r.,  hasič-záchranár,  Kresťansko-demokratické hnutie

12.  Peter Popčák,  B.c.,  33 r.,  samostatný referent,  Kresťansko-demokratické hnutie

13.  Cyril Pristaš,  29 r.,  predák vo výrobe,  Nova

14.  František Rada,  57 r.,  údržbár,  Smer – sociálna demokracia

15.  Zuzana Stopová,  36 r.,  materská dovolenka,  Slovenská národná strana

Vo volebnom obvode sa volí  5 poslancov.

V      

Lieskovci

Dátum:

18. 9. 20182) Kandidáti sa uvedú v abecednom poradí podľa priezviska.

3) Uvedie sa názov politickej strany, politického hnutia alebo názvy politických strán a politických hnutí tvoriacich koalíciu alebo údaj o tom, že ide o nezávislého kandidáta.