Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

 02.12.2019