Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021-2027

 19.06.2020

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie PSK na roky 2021-2027 sa nachádza na linku:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-pres


Zoznam aktualít :

1 2 3 4
Archív