Upozornenie na splnenie povinnosti

 12.01.2021

Vážení občania, dávame Vám na vedomie, že priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné doručiť na Obecný úrad v Lieskovci do konca januára. Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu, uprednostňujeme telefonickú a mailovú komunikáciu. Teda pokiaľ v roku 2020 ste kúpili, predali, dali do nájmu pozemok, pribudol alebo zahynul pes v domácnosti, je potrebné oznámiť to obecnému úradu na č. t.: 057/ 77 81142 alebo mailom na adresu :
obexlies@gmail.com alebo lieskovec.obec@gmail.com
do 31. 1. 2021. Po tomto dátume už nebude možné akceptovať zmenu v priznaní.
Pokiaľ ide o poplatky za TKO - každý rok treba predložiť potvrdenie o návšteve školy, potvrdenie o zamestnaní alebo požiadať o odpustenie alebo zníženie poplatku, pokiaľ niekto z rodiny trvale žije a pracuje v zahraničí. Žiadosti a čestné vyhlásenia nájdete na stránke obce:
Ďakujeme.
Obecný úrad Lieskovec

Zoznam aktualít :

1 2 3 4
Archív