Kontakty

Toto webové sídlo www.obec-lieskovec.sk spravuje Obec Lieskovec je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Lieskovec 

Adresa:
Obecný úrad Lieskovec 
Lieskovec 122
067 45 Topoľovka

IČO: 00323209

Samosprávny kraj: Prešovský 
Okres: Humenné 
Región: Humenné 
Počet obyvateľov: 441 
Rozloha: 969 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1430

Všeobecné informácie: info@obec-lieskovec.sk
Podateľňa: podatelna@obec-lieskovec.sk
Starosta: starosta@obec-lieskovec.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obec-lieskovec.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 57 778 11 42

E-mail: obexlies@gmail.com, lieskovec.obec@gmail.com

Kompetencie:
Obec Lieskovec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Lieskovec je zriadený na Mestskom úrade v: Humennom

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk