Voľby

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:

obexlies@gmail.com

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľby poštou (do 10. 1. 2019 žiadosť musí byť doručená):

E-mailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

obexlies@gmail.com

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020