Voľby do orgánov samosprávy obce

nový článok

e-mailová adresa na doručenie žiadosti o voľbu poštou:

obexlies@gmail.com

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020