Školstvo

V súčasnosti v Lieskovci funguje aktívne materská škôlka. Základna škola fungovala do roku 2008. Žiaci navštevovali prvý stupeň 1-4.