Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V súlade s ustanoveniami § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") je obec Lieskovec verejným obstarávateľom.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ: Obec Lieskovec
Sídlo: Lieskovec 122
IČO: 00323209
DIČ: 2021232719

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 4238638002/5600

Štatutárny zástupca: Marta Salanciová, starostka obce

Telefónne číslo: 057/7781142
E-mail: obexlies@gmail.comlieskovec.obec@gmail.com

Kontaktná osoba: Marta Salanciová
Telefónne číslo: 0907 949509

Verejným obstarávaním podľa uvedeného zákona sú postupy, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce a zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

Oznámenie o zadávaní podlimitných zákaziek bez využitia elektronického trhoviska, oznámenie o zadávaní nadlimitných zákaziek a ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania obec zverejňuje na internetovej stránke obce www.obec-lieskovec.sk a v profile verejného obstarávateľa zriadenom na internetovej stránke www.uvo.gov.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
1.štvrťrok_2021 Veľkosť: 403.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021
4.štvrťrok_2020 Veľkosť: 523.3 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021
3.štvrťrok_2020 Veľkosť: 528.7 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021
2.štvrťrok_2020 Veľkosť: 524.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021
1.štvrťrok_2020 Veľkosť: 506.5 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021
3.štvrťrok_2021 Veľkosť: 573.2 kB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021
2.štvrťrok_2021 Veľkosť: 1.11 MB Formát: pdf Dátum: 26.11.2021