Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dokumenty

Dostupné dokumenty nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
2021-10-14-114047-Smernica_o_vn__tornom_syst__me_preverovania_ozn__men__ Veľkosť: 4.18 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2018-09-18-095438-LIESKOVEC_WEB Veľkosť: 142.7 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2021-11-22-105949-Evidencia_pohrebiska_LIESKOVEC_-_Tabu__a__Web_2021 Veľkosť: 670.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2021-11-22-105836-LIESKOVEC_WEB Veľkosť: 1.38 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2020-12-11-083249-Spr__va_aud__tora_za_rok_2019 Veľkosť: 1.36 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
riesene-uzemie-phsr_oznamenie-sea-pdf (1) Veľkosť: 1.39 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2018-09-19-145018-Program_odpadov__ho_hospod__rstva_Pre__ovsk__ho_kraja_na_roky_2016_ Veľkosť: 1.65 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2019-06-20-150015-z__ver.____et_2018 Veľkosť: 218.5 kB Formát: doc Dátum: 20.2.2023
2016 PHSR Lieskovec_15062016 Veľkosť: 1.39 MB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
sprava-o-hodnoteni-phsr-psk-cistopis-pdf Veľkosť: 2.15 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Oznámenie o SEA - informácia (4) Veľkosť: 13.4 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
2019-12-04-104809-Z__sady_odme__ovania_poslancov_obecn__ho_zastupite__stva Veľkosť: 1.62 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2020-06-17-160320-Prev__dzkov___poriadok_multifunk__n__ho_ihriska Veľkosť: 3 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2021-08-18-080851-Protokol_o_odovzdan___a_prevzat___stavby Veľkosť: 3.06 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2020-10-12-105538-Smernica_o_ur__ovan___a_vyberan___poplatkov_za_slu__by_poskytovan___ Veľkosť: 3.13 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Záverečný účet Obce Lieskovecza rok 2015 Veľkosť: 3.45 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2021-03-04-140411-Pozv__nka_na_zasadnutie_OZ Veľkosť: 369.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Individuálna výročná správa za rok 2015 Veľkosť: 4.22 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
sea_rius_presov-doc Veľkosť: 4.37 MB Formát: doc Dátum: 20.2.2023
2020-12-28-144729-V__ro__n___spr__va_2019 Veľkosť: 7.93 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2022-05-27-134210-N__vrh_z__vere__n__ho_____tu Veľkosť: 10.4 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2020-12-28-145630-Z__vere__n_______et_obce_2019 Veľkosť: 10.2 MB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Výkaz ročný KO Veľkosť: 3.23 MB Formát: pdf Dátum: 6.3.2023
Prevádzkový poriadok telocvične Veľkosť: 590.4 kB Formát: pdf Dátum: 24.3.2023
Dodatok č. 1 k smernici č. 1-2020 Veľkosť: 614 kB Formát: pdf Dátum: 20.6.2023
Záverečný účet obce Lieskovec za rok 2022 Veľkosť: 14.1 MB Formát: pdf Dátum: 20.6.2023
Návrh rozpočtu - príjmy Veľkosť: 148.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2023
Návrh rozpočtu - výdavky Veľkosť: 184.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2023
Návrh VZN o polatkoch Veľkosť: 2.02 MB Formát: pdf Dátum: 22.11.2023
Dodatok č. 1 k správe cintorína Veľkosť: 278.3 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2023
Výpočet vytriedenia KO Veľkosť: 62.1 kB Formát: pdf Dátum: 7.2.2024
2018-12-12-153321-SPR__VA_AUD__TORA_ZA_ROK_2017 Veľkosť: 283.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Oznámenie o SEA - informácia (3) Veľkosť: 13.8 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
Správa o hodnotení - informácia (7) Veľkosť: 13.9 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
Správa o hodnotení - informácia (5) Veľkosť: 12.2 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
Správa o hodnotení - informácia (9) Veľkosť: 12.4 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
Záverečný účet 2016 Veľkosť: 26 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
doplnok-ku-sprave-o-hodnoteni-natura-2000-rtf Veľkosť: 46.7 kB Formát: rtf Dátum: 20.2.2023
Individuálna výročná správa 2016 Veľkosť: 37.8 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
Oznámenie o SEA - informácia (5) Veľkosť: 13.8 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
LIESKOVEC Veľkosť: 116.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
POH oznamenie Veľkosť: 31.9 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
2019-01-29-171143-Pozv__nka Veľkosť: 190.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2019-06-20-145935-V__ro__n___spr__va_obce_rok_2018 Veľkosť: 183 kB Formát: doc Dátum: 20.2.2023
2018-08-27-114104-V__ro__n___spr__va_obce_rok_2017 Veľkosť: 183 kB Formát: doc Dátum: 20.2.2023
2019-12-16-100347-SPR__VA_AUD__TORA_-_2018 Veľkosť: 283.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Oznámenie o SEA - informácia Veľkosť: 13.8 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
Evidencia pohrebiska Lieskovec Tabuľa Veľkosť: 397.6 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
PHSR obce Karná - oznámenie Veľkosť: 360.9 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
kdvz-psk-oznamenie-pdf Veľkosť: 371.3 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
oznamenie-o-vypracovani-strategickeho-dokumentu-prv-psk-pdf Veľkosť: 310.5 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2019-12-02-144920-Sadzobn__k_spr__vnych_poplatkov_od_r._2018 Veľkosť: 499.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2019-01-02-094845-Plagat_3 Veľkosť: 257 kB Formát: docx Dátum: 20.2.2023
2022-02-16-165620-__rove___vytriedenia_komun__lnych_odpadov_za_rok_2021 Veľkosť: 596.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
PHSR obce Topoľovka - oznámenie Veľkosť: 526.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2021-02-23-123539-V__po__et_vytriedenia_komun__lnych_odpadov_za_rok_2020 Veľkosť: 646.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
Určenie obce na konanie o vydanie súhlasu na výrub drevín Veľkosť: 521.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2_oznamenie-phsr-psk-pdf Veľkosť: 406.4 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2020-02-19-133616-V__po__et_vytriedenie_KO_r._2019 Veľkosť: 351.8 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023
2018-08-27-114119-Z__vere__n_______et_obce_za_rok_2017 Veľkosť: 222.5 kB Formát: doc Dátum: 20.2.2023
2020-08-19-100519-Upozornenie_RVS_Humenn__ Veľkosť: 652.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.2.2023